Gmina Harasiuki, która zajmuje powierzchnię 16 829 ha., pod względem terytorialnym jest największa gminą w powiecie niżańskim.

     Teren naszej gminy charakteryzuje duża powierzchnia lasów, która stanowi ponad 50% powierzchni całej gminy, co w okresie letnim, stwarza poważne zagrożenie pożarowe.

     Stan ten w połączeniu z dużą odległością od siedziby Komendy Powiatowej PSP w Nisku – ok. 40 km, wymaga od naszych strażaków ochotników podwyższonej gotowości bojowej, ponieważ w początkowym stadium pożarów jesteśmy zawsze pierwsi i zdani jedynie na własne siły.

     Na terenie gminy Harasiuki działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to jednostki typu „S” i typu „S-2”.

     Jednostki typu „S” są to jednostki, które posiadają samochody bojowe wraz z jej osprzętem, a jednostkę typu „S-2” (OSP Harasiuki), która posiada dwa samochody, bojowy i ratowniczy.

Jednostki te to:

1 Ochotnicza Straż Pożarna w Banachach jednostka typu „S”.
2 Ochotnicza Straż Pożarna w Goździe jednostka typu „S”.
3 Ochotnicza Straż Pożarna w Harasiukach jednostka typu „S-2”.
4 Ochotnicza Straż Pożarna w Hucisku jednostka typu „S”.
5 Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie Krzeszowskiej 
jednostka typu „S”.
6 Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie Nowej jednostka typu „S”.
7 Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie Podgórnej jednostka typu „S”.
8 Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowie Górnym jednostka typu „S”.
9 Ochotnicza Straż Pożarna w Łazorach jednostka typu „S”.
10 
Ochotnicza Straż Pożarna w Maziarni jednostka typu „S”.

 

Ponadto spośród tych jednostek na terenie gminy Harasiuki, 2 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Są to jednostki - OSP Harasiuki, która włączona została w 1997r i OSP Gózd w roku 2000.

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl