1. "Remont drogi gminnej Banachy Nr 102106R od km 3 + 710 do km 4 + 765 "

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie remontu nawierzchni jezdni na odcinku długości 1055mb, poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych, odtworzenie poboczy, odmulenie rowów przydrożnych oraz przepustów pod zjazdami. Wartość zadania to kwota 435 247,88 zł.Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 330 921zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 104 326,88zł.

 

2. "Remont drogi gminnej Gózd Nr 102104R od km 1 + 290 do km 3 +061 "

Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku długości 1771mb, poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych, naprawę przełomów, remont przepustów pod koroną drogi i zjazdami, odmulenie istniejących rowów. Wartość zadania to kwota 709 513,65zł Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 551 496zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 158 017,65zł.

3."Remont drogi dojazdu rolnego w miejscowosci Huta Nowa"

Zakres rzeczowy obejmował wyrównanie istniejacej podbudowy tłuczniem sortowanym oraz wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku długości 220mb.Całkowita wartość zadania to kwota 43 198,83 zł. Na realizacje zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntow Rolnych w kwocie 38 000zł Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 5 198,83,

 

4."Remont drogi dojazdu rolnego w miejscowosci Nowa Wieś"

Zakres rzeczowy obejmował wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną oraz wykonaniem nawierzchni jezdni (warstwy ścieralnej) z mieszanki asfaltowej na odcinku długości 250mb. Całkowita wartość zadania to kwota 42 499,58 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 37 000zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 5 499,58 zł

5."Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w miejscowosci Huta Krzeszowska"

Roboty polegały na ogrodzeniu boiska siatkąna słupkach z rur stalowych ocynkowanych na podmurówce z elementów betonowychprefabrykowanych o długości 450mb. i wartości 54 160,41zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach programu "Bezpieczne Boiska Podkarpacia" w kwocie 30 000 zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 24 160,41zł.

 

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl