Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania zagospodarowywane są przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w Sortowni odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie "SIGIEŁKI" - prowadzonej przez ZGK Sp. z o.o., ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów.

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl