{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  19.11.2019<\/p>\n\t\t

  OFERTA O UDZIELENIE DOTACJI PODMIOTOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANS\u00d3W PUBLICZNYCH I NIEDZIA\u0141AJ\u0104CYM W CELU OSI\u0104GNI\u0118CIA ZYSKU - KO\u0141O GOSPODY\u0143 WIEJSKICH W HARASIUKACH<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  05.11.2019<\/p>\n\t\t

  OFERTA O UDZIELENIE DOTACJI PODMIOTOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANS\u00d3W PUBLICZNYCH I NIEDZIA\u0141AJ\u0104CYM W CELU OSI\u0104GNI\u0118CIA ZYSKU - STOWARZYSZENIE \"ROZW\u00d3J I EDUKACJA\"<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  25.10.2019<\/p>\n\t\t

  OFERTA O UDZIELENIE DOTACJI PODMIOTOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANS\u00d3W PUBLICZNYCH I NIEDZIA\u0141AJ\u0104CYM W CELU OSI\u0104GNI\u0118CIA ZYSKU - KO\u0141O GOSPODY\u0143 WIEJSKICH W P\u00d3\u0141SIERAKOWIE<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  02.10.2019<\/p>\n\t\t

  Informacja o przebiegu konsultacji projektu uchwa\u0142y Rady Gminy w Harasiukach w sprawie uchwalenia \u201eRocznego Programu wsp\u00f3\u0142pracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarz\u0105dowymi i innymi podmiotami prowadz\u0105cymi dzia\u0142alno\u015b\u0107 po\u017cytku publicznego na rok 2020\u201d<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t ","href":"https:\/\/harasiuki.pl\/ajax\/wiadomosci\/4\/3","page":3}