{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  06.02.2020<\/p>\n\t\t

  ZARZ\u0104DZENIE NR 13\/2020 W SPRAWIE UNIEWA\u017bNIENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ\u0118 ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2020 ROKU<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  13.01.2020<\/p>\n\t\t

  OFERTA O UDZIELENIE DOTACJI PODMIOTOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANS\u00d3W PUBLICZNYCH I NIEDZIA\u0141AJ\u0104CYM W CELU OSI\u0104GNI\u0118CIA ZYSKU - KO\u0141O GOSPODY\u0143 WIEJSKICH W HARASIUKACH<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  09.01.2020<\/p>\n\t\t

  OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJ\u0118 ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY HARASIUKI W 2020R.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  09.01.2020<\/p>\n\t\t

  OFERTA O UDZIELENIE DOTACJI PODMIOTOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANS\u00d3W PUBLICZNYCH I NIEDZIA\u0141AJ\u0104CYM W CELU OSI\u0104GNI\u0118CIA ZYSKU - OSP \u0141AZORY<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t ","href":"https:\/\/harasiuki.pl\/ajax\/wiadomosci\/4\/3","page":3}