{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  18.06.2020<\/p>\n\t\t

  OBWIESZCZENIE W\u00d3JTA GMINY HARASIUKI z dnia 17 czerwca 2020 r. owszcz\u0119ciu post\u0119powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji \u015brodowiskowej dla przedsi\u0119wzi\u0119cia pn.: \u201ePrzebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Bidacz\u00f3w Stary - \u0141azory\u201d<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  16.06.2020<\/p>\n\t\t

  Og\u0142oszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczni\u00f3w oraz wska\u017aniku zwi\u0119kszaj\u0105cym na 2020 rok <\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  05.06.2020<\/p>\n\t\t

  OBWIESZCZENIE W\u00d3JTA GMINY HARASIUKI z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsi\u0119wzi\u0119cia pn. \u201eBudowa sieci gazowej \u015bredniego ci\u015bnienia wraz z przy\u0142\u0105czami w miejscowo\u015bci Harasiuki \u201d<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  03.06.2020<\/p>\n\t\t

  OBWIESZCZENIE W\u00d3JTA GMINY HARASIUKI z dnia 3 czerwca 2020 r. o podaniu do publicznej wiadomo\u015bci, \u017ce zosta\u0142a wydana decyzja Nr RRG-IV.6220.4.2020 o \u015brodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi\u0119wzi\u0119cia pn.: \u201ePrzebudowa drogi gminnej Nr 102102R od km 0+000 do km 3+170 Huta Podg\u00f3rna \u2013 Szeliga.\u201d<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t ","href":"https:\/\/harasiuki.pl\/ajax\/wiadomosci\/2\/3","page":3}