{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  24.12.2018<\/p>\n\t\t

  Informacja o pozwoleniu na przebudow\u0119 i rozbudow\u0119 linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV relacji Nisko-Bi\u0142goraj<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  20.12.2018<\/p>\n\t\t

  OBWIESZCZENIE W\u00d3JTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 grudnia 2018r o wyst\u0105pieniu o opini\u0119 do Regionalnego Dyrektora Ochrony \u015arodowiska w Rzeszowie. Pa\u0144stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku oraz Pa\u0144stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarz\u0105d Zlewni w Stalowej Woli w sprawie wydania decyzji o \u015brodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi\u0119wzi\u0119cia pn.: \"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi Nr 858 - Krzesz\u00f3w\"<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  20.12.2018<\/p>\n\t\t

  OBWIESZCZENIE W\u00d3JTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 grudnia 2018r o wszcz\u0119ciu post\u0119powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o \u015brodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi\u0119wzi\u0119cia pn.: \"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi Nr 858 - Krzesz\u00f3w\"<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  12.12.2018<\/p>\n\t\t

  OBWIESZCZENIE W\u00d3JTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 grudnia 2018 r. o zako\u0144czeniu post\u0119powania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t ","href":"https:\/\/harasiuki.pl\/ajax\/wiadomosci\/2\/3","page":3}