{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  17.10.2019<\/p>\n\t\t

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULAN\u00d3W z dnia 10 pa\u017adziernika 2019r. w sprawie zawiadomienia stron post\u0119powania o wydaniu decyzji o \u015brodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi\u0119wzi\u0119cia pn.: \"Budowa drogi powiatowej Nr 1070R na odcinku Bukowina - Ryczki\"<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  17.10.2019<\/p>\n\t\t

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULAN\u00d3W z dnia 10 pa\u017adziernika 2019r. o podaniu do publicznej wiadomo\u015bci informacji o wydaniu decyzji o \u015brodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi\u0119wzi\u0119cia pn.: \"Budowa drogi powiatowej Nr 1070R na odcinku Bukowina - Ryczki\"<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  16.10.2019<\/p>\n\t\t

  OBWIESZCZENIE W\u00d3JTA GMINY HARASIUKI z dnia 16 pa\u017adziernika 2019 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  10.10.2019<\/p>\n\t\t

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 9 pa\u017adziernika 2019r. w sprawie korekty wniosku o wydanie decyzji zezwalaj\u0105cej na realizacj\u0119 inwestycji drogowej pn. \"Rozbudowa drogi wojew\u00f3dzkiej nr 858 Zarzecze - granica wojew\u00f3dztwa podkarpackiego od km 17+808 w m. Dabrowica do km 20+983,37 w m. Sierak\u00f3w oraz budowa i przebudowa istniej\u0105cej infrastruktury technicznej, budowli i urz\u0105dze\u0144 budowlanych\", w ramach zadania pn: \"Budowa drogi wojew\u00f3dzkiej nr 858 Zarzecze - granica wojew\u00f3dztwa na odcinku D\u0105<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t ","href":"https:\/\/harasiuki.pl\/ajax\/wiadomosci\/2\/3","page":3}