{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  27.09.2018<\/p>\n\t\t

  Rehabilitacja lecznicza dla rolnik\u00f3w realizowana przez KRUS<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  27.09.2018<\/p>\n\t\t

  INFORMACJA o przebiegu konsultacji projektu uchwa\u0142y Rady Gminy w Harasiukach w sprawie uchwalenia \u201eRocznego Programu wsp\u00f3\u0142pracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarz\u0105dowymi i innymi podmiotami prowadz\u0105cymi dzia\u0142alno\u015b\u0107 po\u017cytku publicznego na rok 2019\u201d<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t