{"html":"\n\t
 • \n\t

  22.08.2019<\/p>\n\t

  WYJA\u015aNIENIE I ZMIANA TRE\u015aCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK\u00d3W ZAM\u00d3WIENIA publicznego: \u201eUbezpieczenie maj\u0105tku i innych interes\u00f3w Gminy Harasiuki\u201d<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  22.08.2019<\/p>\n\t

  ZMIANA TRE\u015aCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK\u00d3W ZAM\u00d3WIENIA na realizacj\u0119 zam\u00f3wienia pn. \u201eUbezpieczenie maj\u0105tku i innych interes\u00f3w Gminy Harasiuki\u201d<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  14.08.2019<\/p>\n\t

  ZAPYTANIE OFERTOWE na realizacj\u0119 zam\u00f3wienia pn.\u201dRemont \u2013 modernizacja drogi dojazdowej do grunt\u00f3w rolnych w miejscowo\u015bci Harasiuki dz. o nr ewid. 408, 1506\u201d <\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n ","href":"https:\/\/harasiuki.pl\/ajax\/przetargi\/3","page":3}