{"html":"\n\t
 • \n\t

  02.12.2019<\/p>\n\t

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  25.11.2019<\/p>\n\t

  I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w post\u0119powaniu o udzielenie zam\u00f3wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacj\u0119 zam\u00f3wienia pn. \u201eKompleksowa...<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  21.11.2019<\/p>\n\t

  WYJA\u015aNIENIE TRE\u015aCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK\u00d3W ZAM\u00d3WIENIA<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n ","href":"https:\/\/harasiuki.pl\/ajax\/przetargi\/3","page":3}