{"html":"\n\t
 • \n\t

  25.01.2019<\/p>\n\t

  Plan post\u0119powa\u0144 o udzielenie zam\u00f3wie\u0144 o warto\u015bci powy\u017cej 30 000 euro jakie przewiduje przeprowadzi\u0107 w roku 2019. <\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  22.01.2019<\/p>\n\t

  ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam\u00f3wienia publicznego o warto\u015bci nieprzekraczaj\u0105cej wyra\u017conych w z\u0142otych kwoty 30 000 euro na pe\u0142nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj\u0105 zadania pn....<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  27.12.2018<\/p>\n\t

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizacj\u0119 zam\u00f3wienia pn. \u201eRozw\u00f3j mikroinstalacji OZE na potrzeby budynk\u00f3w i obiekt\u00f3w u\u017cyteczno\u015bci publicznej w Gminie Harasiuki\u201d<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n ","href":"https:\/\/harasiuki.pl\/ajax\/przetargi\/3","page":3}