{"html":"\n\t
 • \n\t

  14.09.2020<\/p>\n\t

  WYJA\u015aNIENIE TRE\u015aCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK\u00d3W ZAM\u00d3WIENIA - \u201eModernizacja-remont drogi dojazdowej do grunt\u00f3w rolnych w miejscowo\u015bci Nowa Wie\u015b.\u201d<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  08.09.2020<\/p>\n\t

  ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam\u00f3wienia publicznego o warto\u015bci nieprzekraczaj\u0105cej wyra\u017conych w z\u0142otych kwoty 30 000 euro na realizacj\u0119 zam\u00f3wienia pn.\u201dBudowa chodnika w ci\u0105gu drogi powiatowej Nr 1047R Huta...<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  07.09.2020<\/p>\n\t

  INFORMACJA O UDZIELENIU ZAM\u00d3WIENIA PUBLICZNEGO na realizacj\u0119 zam\u00f3wienia pn. \u201eBudowa podjazdu dla niepe\u0142nosprawnych przy budynku Urz\u0119du Gminy.\u201d <\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n ","href":"https:\/\/harasiuki.pl\/ajax\/przetargi\/3","page":3}