{"html":"\n\t
 • \n\t

  31.05.2019<\/p>\n\t

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  28.05.2019<\/p>\n\t

  ZAPYTANIE OFERTOWE na realizacj\u0119 us\u0142ugi pn. \u201eSprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacj\u0105 projektu pn. \u201eRozbudowa i przebudowa oczyszczalni \u015bciek\u00f3w w Harasiukach w formule -...<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  24.05.2019<\/p>\n\t

  I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w post\u0119powaniu o udzielenie zam\u00f3wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacj\u0119 zadania pn. \u201eBudowa budynku...<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n ","href":"https:\/\/harasiuki.pl\/ajax\/przetargi\/3","page":3}