INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki.

Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający  przedstawia poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 6 października 2017 r. o godz. 10.40.

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia : 170 000,00 zł,

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

Termin płatności

1

Zakład Usług Projektowych 

Grzegorz Kalamarz

ul. Krakowska 5,

37 – 200 Przeworsk.

250 920,00

30

2

Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm PERFEKT Sp. z o.o. 30-363 Kraków ul. Rzemieślnicza 1

490 770,00

30

3

EKO- PROJEKT Przeworsk

Sp. z o.o. ul. Głęboka 28,
37 – 200 Przeworsk

297 660,00

30

4

GEOKART-INTERNATIONAL Spółka z o.o. 35 – 113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44.

537 820,60

30

5

EKOPROJEKT Wojciech Kowal SMUGI 27J,
21 -002 Jastków.

425 350,00

30

6

EKKOM Sp. z o.o.

ul. Dr. Józefa Babińskiego 71B, 30 – 394 Kraków.

1 456 566,00

30

7

AQUEDUCT W.ADAMSKA  -G.MARSZAŁEK Spółka Jawna 32-020 Wieliczka

 ul. Nowy Świat 4a

568 260,00

30

8

Pracownia Projektowa  Inżynierii Ochrony środowiska „PROWEKO” P. Walczak,
E. Wąż Spółka Cywilna ,

33-140 Lisia Góra
ul. Wincentego Witosa 4.

421 335,42

30

9

Projektowanie i Nadzory Budowlane  Stefan  Tur

ul. Piastowska 11,

37 – 464 Stalowa Wola

159 900,00

30

Termin wykonania zamówienia : 30 listopad 2018r,

 

 

/-/ Henryk Bździuch

Wójt  Gminy

Opublikowano: 06 października 2017 11:48

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 439

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl