Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Gmina Harasiuki

37 – 413 Harasiuki

                Harasiuki, dnia 2017.10.04

RRG.III.3710.2.2017

 

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki.

 

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców, c y t u j ę :

  1. Czy w ramach zamówienia przewidziana jest wymieniona w koncepcji rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków.
  2. Czy w ramach zamówienia należy wykonać projekt dla miejscowości Huta Krzeszowska tylko  do torów kolejowych  z uwzględnieniem  przysiółków Huta Podgórna i Szady.
  3. Prosimy o załączenie na stronie internetowej mapy nr M-34-58-C-a-1 obszar Harasiuki PCB (bloki ) wymienionej w pkt. 3.2.c SIWZ.

 

Uprzejmie informuję :

 

                Ad. 1.W ramach prowadzonego zamówienia nie jest przewidziane wykonanie projektu rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Harasiukach.

 

                Ad. 2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu dla miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd , Harasiuki PCB(bloki )       w ich granicach administracyjnych.

 

                Ad. 3. Do wyjaśnień załączamy mapę poglądową  nr M-34-58-C-a-1 obszar Harasiuki PCB (bloki ).

 

 

                                                                                                                 /-/ Henryk Bździuch

                                                                                                                         Wójt Gminy

Opublikowano: 04 października 2017 12:29

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

Mapa poglądowa [17.06 MB]

Wyświetleń: 320

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl