UNIEWAŻNIENIE postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro na realizację zadania pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy”

Niniejszym informuje, iż unieważniam po raz drugi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w procedurze zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy”  z uwagi  na fakt,  iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

/-/ Henryk Bździuch

Wójt Gminy

Opublikowano: 30 sierpnia 2017 13:25

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 325

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-web.pl