OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 września 2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego parkowego w miejscowości Harasiuki.

Na podstawie art. 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego  / t. j. Dz. U z 2017 r.  poz. 1257 /  oraz art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 )

podaję do publicznej wiadomości 

że w dniu 28.09.2017 r  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego parkowego w miejscowości Harasiuki. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 110/9 i 110/10 położonych w obrębie  miejscowości Harasiuki. 

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°°  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

  

WÓJT  GMINY

/ - /  Henryk  BŹDZIUCH

Opublikowano: 28 września 2017 14:06

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 377

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl