OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 września 2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego w miejscowości Hucisko.

Na podstawie art. 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego  / t. j. Dz. U z 2017 r.  poz. 1257 /  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 )

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 28.09.2017 r  zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego w miejscowości Hucisko. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr  145/2, 165, 200/2, 200/3, 208położonych w obrębie w miejscowości Hucisko oraz na działce nr  312 położonej w obrębie Wólka. 

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości,  w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11)  w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°°  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

WÓJT  GMINY

/ - /  Henryk  BŹDZIUCH

Opublikowano: 28 września 2017 14:03

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 366

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl