Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 31 stycznia 2017 r. o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Wójt Gminy Harasiuki informuje wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki  o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

 

Termin składania wniosków od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. faktury stanowiące dowód zakupu  obejmują okres  od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

 

II  Termin składania wniosków od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. faktury stanowiące dowód zakupu  obejmuj okres od 1 lutego 2017 r do 31 lipca 2017 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi  86,00 zł z 1 ha użytków rolnych.

 

Środki wypłacane będą  na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminach:

  1. Od  1 kwietnia do 30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  2. Od  1 października do 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest na stronie internetowej tutejszego urzędu gminy bip.harasiuki.pl, oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  / www.minrol.gov.pl/ a także w tutejszym urzędzie gminy.

 

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Harasiukach pokój Nr 1 / podatki /   tel 15 8791306 w 41.

Opublikowano: 31 stycznia 2017 10:56

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 590

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-web.pl