OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Informuję wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki  o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

 

II  Termin składania wniosków od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. faktury stanowiące dowód zakupu  obejmujące okres od 1 lutego 2017 r do 31 lipca 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi  86,00 zł z 1 ha użytków rolnych.

Środki  wypłacane będą  na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie:

od  1 października do 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest na stronie internetowej tutejszego urzędu gminy http://bip.harasiuki.pl/, oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  / www.minrol.gov.pl/ a także w tutejszym urzędzie gminy.

 

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Harasiukach pokój Nr 1 /podatki / tel 15 8791306 w 41.

Opublikowano: 08 sierpnia 2017 15:57

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 335

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-web.pl