Gminne Obchody Dnia Strażaka w Hucisku

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 7 maja 2017r. w Hucisku odbyła się uroczystość 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku połączona z „Gminnymi Obchodami Dniem Strażaka”. Uroczystość poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Hucisku odprawiona w intencji strażaków.

W uroczystości uczestniczyli:

 • Pan Radosław WIATR - Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm  Jerzego PAULA,
 • Pani Lidia BŁĄDEK – Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 • Pan Robert BEDNARZ – Starosta Niżański,
 • Dh Gabriel WALIŁKO – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP  w Nisku,
 • bryg. Krzysztof SKRZYPEK – Komendant Powiatowy PSP w Nisku,
 • mł. bryg. Waldemar KOZAK – Kierownik Ośrodka Szkolenia strażaków w Nisku,
 • mł. insp. Janusz ŚNIOS – Komendant Powiatowy Policji w Nisku,
 • Dh Henryk BŹDZIUCH – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Harasiukach – Wójt,
 • Pan Dariusz ŁEBKO – Przewodniczący Rady Gminy w Harasiukach,
 • Pan Krzysztof KISZKA – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Harasiukach.

Raport o gotowości pododdziałów do uroczystości złożył dh Sławomir PINTAL – naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku a meldunek przyjął Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nisku dh Gabriel WALIŁKO.

            W czasie uroczystości dh Sławomir PINTAL – Naczelnik jednostki przedstawił krótki rys historyczny jednostki OSP Hucisko.

HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W HUCISKU.

Ochotnicza Straż pożarna w Hucisku powstała w 1927 roku z inicjatywy mieszkańców tej miejscowości. Organizatorem jednostki OSP była Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Biłgoraju. Początki działania strażaków były bardzo trudne, ponieważ zaczynano od zera. Nie było budynku ani sprzętu gaśniczego. Komendantem powstałej wówczas jednostki OSP był Pan Golec Tomasz. Dzięki jego inicjatywie i chęci działania społecznego oraz aktywnym współudziale pozostałych członków rozpoczęto budowę remizy. Roboty wykonane były bezinteresownie. W ten sposób powstał budynek remizy, który służył nie tylko strażakom ale i mieszkańcom tej miejscowości.  Jak powstał budynek poczyniono starania o sprzęt. Komenda Powiatowa w Biłgoraju mając na uwadze wielkie zaangażowanie strażaków w Hucisku przydzieliła sikawkę ręczna i kilka odcinków węża. Oszczędzając, organizując zabawy wiejskie, jednostka ufundowała sobie wóz konny i beczkowóz konny do transportu wody.  Tym sposobem jednostka OSP mogła spełniać swą podstawową rolę czyli gasić i ratować. W dalszym ciągu działalności zakupiono część umundurowania i drobne wyposażenie dla jednostki. W taki sposób dorabiano się przez 12 lat  tj. do czasu napaści hitlerowskiej na Polskę. W 1941 roku zaborcy zajęli Szkołę Podstawową w Hucisku zamieniając ją na koszary wojskowe. W szkole brakowało miejsca wobec czego wokół postawiono baraki. Remizę strażacką zamieniono na stajnię dla koni. Okoliczny teren ogrodzony został drutem kolczastym i ustawione zostały posterunki. Członkowie OSP zaczęli organizować oddział konspiracyjny. Powoli gromadzono broń i amunicję. Po załamaniu się frontu na wschodzie Niemcy opuścili baraki i jednocześnie budynek remizy. Strażacy przystąpili do odnowienia zdewastowanego budynku. Po wyzwoleniu również władza ludowa nie wspierała organizacji, która nie wyrzekła się wiary i honoru a wręcz przeciwnie w wyremontowanej remizie urządzono magazyn zboża, które rolnicy mieli obowiązek dostarczyć jako kontyngent. Budynku tego pilnował stróż. W wyniku jego nieuwagi i lekkomyślności budynek stanął w płomieniach. Jego gaszenie uniemożliwiały ciągłe detonacje amunicji tam zgromadzonej. Budynek ten wówczas spłonął doszczętnie a z nim dotychczasowy dorobek jednostki  tj. sprzęt i umundurowanie. W tych trudnych czasach powojennych ówczesne władze nie pomagały w działaniu strażakom a jeszcze działania te utrudniały. Wówczas działalność jednostki stała w martwym punkcie. Zdecydowane ożywienie działania nastąpiło w 1963 roku. Inicjatorem reaktywowania OSP był Pan Antoni Strzęciwilk, ówczesny kierownik szkoły na którego zaproszenie przyjechał przedstawiciel Komendy Powiatowej Straży z Biłgoraja. Na tym zebraniu zapisało się w szeregi jednostki 17 osób. Ponownie działalność rozpoczynano od zera. W 1964 roku przydzielono nam motopompę M 400 i kilka odcinków węża. Z wielkim trudem zbierano środki z myślą o rozpoczęciu budowy remizy. Organizowano zabawy w budynku Szkoły, członkowie zorganizowali kolędników, wszystko z myślą o wykonaniu budynku. Do pożarów jeżdżono końmi czasem ciągnikiem Kółka Rolniczego. Po częściowym zgromadzeniu środków przystąpiono do budowy w roku 1967. Budowa tej remizy trwała przez okres kilku lat. Wszystkie prace niefachowe przy realizacji budynku wykonywane były przez strażaków. Należy tu podkreślić, że w tym czasie Komenda Powiatowa Straży z Biłgoraja wiele pomogła i żywo interesowała się poczynaniami strażaków z Huciska. Wymieniono motopompę z M 400 na M 800, dostarczono inny niezbędny sprzęt gaśniczy. Pod koniec lat 70 – tych otrzymano samochód marki Żuk, który wówczas był rozwiązaniem głównego problemu jakim był transport ludzi i sprzętu do akcji gaśniczych. W roku 1997 jednostka od Zarządu Gminy Harasiuki otrzymała samochód bojowy Magirus, co zdecydowanie wpłynęło na podniesienie sprawności ratowniczo – gaśniczej. W roku 2007 jednostka została odznaczona Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa. Od roku 2011 nasza straż,  cyklicznie w okresie Świąt Bożego Narodzenia wspólnie z partnerami społecznymi organizuje imprezy rodzinne.  W roku 2012 organizowaliśmy gminne zawody sportowo- pożarnicze połączone z obchodami 85 rocznicy powstania OSP  w Hucisku. Jednostka nasza aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych o czym świadczy liczba wyjazdów na poziomie Gminy, oraz w życiu naszej miejscowości, organizując różne imprezy kulturalne oraz prace społeczne.

Druhom z OSP Hucisko i Huta Podgórna zostały nadane Odznaki Za Wysługę Lat w działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

                PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO  ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W HARASIUKACH UCHWAŁĄ Nr 1/2017  Z DNIA 3 MARCA 2017R.

NADAŁO ODZNAKĘ „ZA WYSŁUGĘ LAT”

ODZNACZENI ZOSTALI:

Odznaka Za Wysługę 50 lat

Dh

GOLEC Jan

OSP Hucisko

Odznaka Za Wysługę 45 lat

Dh

STAROŃSKI Edward

OSP Hucisko

Odznaka Za Wysługę 40 lat

Dh

ZAKRZEWSKI Jan

OSP Huta Podgórna

Dh

ŁATA Julian

OSP Huta Podgórna

Dh

DZIURA Julian

OSP Huta Podgórna

Odznaka Za Wysługę 30 lat

Dh

KASPEREK Tadeusz

OSP Hucisko

Dh

SZABAT Wiesław

OSP Hucisko

Dh

GOLEC Zbigniew

OSP Hucisko

Dh

STRUK Ryszard

OSP Hucisko

Dh

PINTAL Sławomir

OSP Hucisko

Dh

MAZUREK Andrzej

OSP Huta Podgórna

Odznaka Za Wysługę 25 lat

Dh

GOLEC Stanisław

OSP Hucisko

Dh

KUSTRZYK Józef

OSP Huta Podgórna

Dh

PORTKA Kazimierz

OSP Huta Podgórna

Odznaka Za Wysługę 20 lat

Dh

KASPRZYK Artur

OSP Hucisko

Dh

KARGOL Wiesław

OSP Hucisko

Dh

STAROŃSKI Marek

OSP Hucisko

Dh

KAZANECKI Mieczysław

OSP Hucisko

Odznaka Za Wysługę 15 lat

Dh

KARGOL Tomasz

OSP Hucisko

Odznaka Za Wysługę 10 lat

Dh

ZAKRZEWSKI Marcin

OSP Huta Podgórna

Dh

POKORA Stefan

OSP Huta Podgórna

Odznaka Za Wysługę 5 lat

Dh

STĘPIEŃ Paweł

OSP Hucisko

Dh

KARGOL Damian

OSP Hucisko

Dh

BRZOZOWSKI Kamil

OSP Hucisko

Dh

HASIAK Jakub

OSP Hucisko

Dh

SARZYŃSKI Łukasz

OSP Hucisko

Dh

SZPYT Wojciech

OSP Hucisko

 

            W wystąpieniach gości zaproszonych zostały sformułowane podziękowania i życzenia zarówno z okazji jubileuszu 90-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku oraz Obchodów Dnia Strażaka dla wszystkich druhów z terenu Gminy Harasiuki.

Z tej okazji zostały przesłane okoliczne pisma od:

 1. Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Janiny SAGATOWSKIEJ,
 2. Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP – Waldemara PAWLAKA,
 3. Komendanta Głównego PSP – nadbryg. Leszka SUSKIEGO
 4. Wojewody Podkarpackiego – Ewy LENIART

Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z Biłgoraja pod dyrekcją Czesława PACHUTY.

GALERIA ZDJĘĆ

dscn9594.jpg

Opublikowano: 10 maja 2017 14:22

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1238

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-web.pl