Harmonogram spotkań informacyjnych odnośnie ogłaszanych przez LGD naborów wniosków

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w dniu 11 maja 2017 r. zamieści ogłoszenie o naborze wniosków, natomiast w terminie od 26 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. przeprowadzi nabór wniosków na dofinansowanie realizacji operacji w ramach przedsięwzięć:

 

  1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej;
  2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2 Lokalne miejsca tradycji i wydarzeń historycznych;
  3. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez podejmowanie działalności gospodarczej – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne.


Powyższe nabory realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

O środki na realizację operacji w ramach wskazanych działań mogą ubiegać się podmioty oraz osoby fizyczne z terenu powiatu niżańskiego.  

 

Zgodnie z lokalnymi kryteriami  wyboru operacji wnioskodawcy, którzy uczestniczą w spotkaniach informacyjnych otrzymają dodatkowe punkty przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach w/w naborów.

 

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane  do udziału w spotkaniach informacyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem.


Harmonogram spotkań informacyjnych
w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w ramach poddziałania:
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

Lp.

Miejscowość

Miejsce spotkania

Termin Spotkania

Godzina spotkania

1

Rudnik nad Sanem

Sala widowiskowa w budynku Kina „Rusałka”

22.05.2017 r.

9:00

2

Krzeszów

Urząd Gminy w Krzeszowie

22.05.2017 r.

13:00

3

Jarocin

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie

23.05.2017 r.

13:00

4

Nisko

Urząd Gminy i Miasta w Nisku

24.05.2017 r.

13:00

5

Harasiuki

Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach

25.05.2017 r.

13:00

6

Ulanów

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

25.05.2017 r.

15:00

7

Jeżowe

Urząd Gminy w Jeżowem

26.05.2017 r.

13:00

 

Opublikowano: 10 maja 2017 11:27

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 325

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-web.pl