Dodatkowy nabór na bezpłatne kursy języka angielskiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Język Twoją inwestycją w przyszłość”.

 

W ramach realizowanego projektu zapraszamy do udziału w kursach języka angielskiego na różnych poziomach.

 

Uczestnikami projektu mogą być:

  • osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej i/lub,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,

które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzeg (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, woj. podkarpackie), które z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych.

 

Uczestnicy projektu będą mieć zagwarantowane:

  • szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów (120 godzin zajęć, 1 spotkanie tygodniowo w okresie marzec 2017 - maj 2018, poziomy A1, A2, B1),
  • podręczniki,
  • możliwość uzyskania certyfikatu TELC.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny w przypadku osób bezrobotnych, uczących się i niepracujących.

W przypadku osób pracujących opłata za cały kurs wynosi 114,48 zł.

 

Zajęcia będą prowadzone w wybranych miejscowościach z obszaru objętego wsparciem z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i preferencji uczestników projektu.

 

Dodatkowy nabór jest prowadzony do 24.02.2017 r.

 

Projekt jest realizowany w okresie 01.01.2017 r. - 31.08.2018 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.stowarzyszeniencr.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

 

Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”

Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko

tel: 15 8415 305, e mail: n.c.r@wp.pl

Opublikowano: 16 lutego 2017 10:50

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 442

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-web.pl