{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  27.04.2018<\/p>\n\t\t

  Urz\u0105d Gminy nie pracuje.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  26.04.2018<\/p>\n\t\t

  Og\u0142oszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczni\u00f3w oraz wska\u017aniku zwi\u0119kszaj\u0105cym na 2018 rok \u2013 aktualizacja danych<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  26.04.2018<\/p>\n\t\t

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULAN\u00d3W o zobowi\u0105zaniu Inwestora do przeprowadzenia oceny oddzia\u0142ywania na \u015brodowisko na przedsi\u0119wzi\u0119cie inwestycyjne polegaj\u0105ce na \"Rozbudowie drogi wojew\u00f3dzkiej Nr 858 Zarzecze - granica wojew\u00f3dztwa podkarpackiego....\"<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  17.04.2018<\/p>\n\t\t

  KOMUNIKAT Marsza\u0142ka Wojew\u00f3dztwa Podkarpackiego dot. Rejestru podmiot\u00f3w wprowadzaj\u0105cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj\u0105cych odpadami<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t ","href":"http:\/\/harasiuki.pl\/ajax\/wiadomosci\/2\/3","page":3}