{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  19.01.2018<\/p>\n\t\t

  Informacja dla hodowc\u00f3w byd\u0142a, owiec, k\u00f3z<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  19.01.2018<\/p>\n\t\t

  Informacja dla przedsi\u0119biorc\u00f3w<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  05.01.2018<\/p>\n\t\t

  ZARZ\u0104DZENIE NR 1\/2018 W\u00d3JTA GMINY HARASIUKI z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie og\u0142oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj\u0119 zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 rok.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  04.01.2018<\/p>\n\t\t

  OBWIESZCZENIE W\u00d3JTA GMINY HARASIUKI z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wszcz\u0119cia post\u0119powania zmierzaj\u0105cego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t ","href":"http:\/\/harasiuki.pl\/ajax\/wiadomosci\/2\/3","page":3}