{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t
  \"Czytaj<\/div>\n\t\t

  05.02.2018<\/p>\n\t\t

  Herody w Starym Dzikowie<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  05.02.2018<\/p>\n\t\t

  ZARZ\u0104DZENIE NR 9\/2018 W\u00d3JTA GMINY HARASIUKI z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie og\u0142oszenia wynik\u00f3w konkursu ofert na realizacj\u0119 zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018r.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  05.02.2018<\/p>\n\t\t

  Informacja Starosty Ni\u017ca\u0144skiego w sprawie wy\u0142o\u017cenia do wgl\u0105du projektu operat\u00f3w<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  01.02.2018<\/p>\n\t\t

  OG\u0141OSZENIE W\u00d3JTA GMINY HARASIUKI Z DNIA 01 LUTEGO 2018R. W SPRAWIE SK\u0141ADANIA WNIOSK\u00d3W O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t ","href":"http:\/\/harasiuki.pl\/ajax\/wiadomosci\/1\/3","page":3}